Alloy

Legeringar används i så gott som alla konstruktionssammanhang. Varför? Vad har legeringar för fördelaktiga egenskaper? Nedan besvarar vi frågor vi får om ämnet.

Do not hesitate – Get in touch with your questions!

Do you have any questions about our services or products? Then just get in touch with one of our competent employees!