Plåtbearbetning i verkstaden.

Miljö & Kvalitet

– för en hållbar framtid

Vi är certifierade enligt ISO 9001 sedan 1994 och ISO 14001 sedan 1998. Från och med 2016 har vi certifierat oss enligt nya ISO 9001:2015 och 14001:2015

Vårt kvalitetscertifikat kan du hämta r.

Vårt miljöcertifikat kan du hämta här.

Kvalitetspolicy

 • Som systemleverantör inom tunnplåtsbearbetning skall Plåt & Mekano Romators åtaganden, agerande och produkter uppfattas som ett uttryck för kvalitet.
 • Alla våra kunder, samarbetspartners och leverantörer ska alltid känna fullt förtroende för Plåt & Mekano Romator och vår attityd till kvalitet.
 • Kvalitet ska vara en angelägenhet för alla anställda vid Plåt & Mekano Romator och alla anställda ska ta ansvar för sitt eget arbete. Plåt & Mekano Romators kvalitetssystem ska tillämpas och stödjas av alla anställda.

Miljöpolicy

 • Plåt & Mekano Romator ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att uppfylla lagar och i sin verksamhet inom tunnplåtsbearbetning ha ett sunt tankesätt i miljöfrågor.
 • Plåt & Mekano Romator ska utveckla verksamheten och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar samt i möjligaste mån förebygga negativa miljökonsekvenser.
 • Plåt & Mekano Romator ska i samarbete med leverantörer och kunder miljöanpassa tjänster och produkter.

Leverantörspolicy

Vi gör löpande bedömningar på kvalité och prestanda på våra leverantörer. Kriterierna för en godkänd leverantör är:

 • Pålitlighet – hantera en öppen, snabb och flexibel kommunikation med oss
 • Kvalitet – leverera den kvalitet vi kommit överens om och på överenskommen tid
 • Miljömedvetenhet – har en miljöpolicy samt kommunala tillstånd för sin verksamhet, när det gäller ytbehandling och lackering
 • Konkurrenskraft – rätt pris, även när priset ej är överenskommet i förväg
 • Reklamationshantering – åtgärdar avvikelser snabbt samt vidtar förebyggande åtgärder

Nyheter

Stansning i verkstaden.

Sökes: Produktionspersonal till plåtindustrin

Vi upplever en ökande orderingång och behöver förstärka med fler medarbetare. Vi arbetar med laserskärning,.. Läs mer »

kantpressning

Ledig produktionskapacitet

Plåt & Mekano Romator upplever en mycket bra säsong och har som övriga industrisverige högtryck.. Läs mer »

Elmia mässan

Tack till er alla som besökte oss på underleverantörsmässan! Det märktes att vi har högkonjunktur.. Läs mer »