News

plat o mekano hostbild

We have the necessary certifications

12 October 2021

Kvalitet för oss, betyder att vi alla tar ansvar för våra respektive processer för att helheten ska bli bästa möjliga för våra kunder. Kvalitet för oss betyder också att vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö för att minimera arbetsskador, olyckor och allmän ohälsa. Därför är det viktigt för oss att vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi är glad och stolta över att vi har dessa viktiga certifieringar som är för miljö och kvalitet på vårt arbete.

View all news

Don't hesitate - get in touch with your questions!

Do you have any questions about our services or products? Just get in touch with one of our competent employees!

Contact us