Legering

Vi kan hjälpa dig att välja lämplig legering, som förbättrar din detaljs egenskaper, samt kostnadsbilden i ditt projekt. Tillsammans tar vi fram den matchning som ger din detalj bäst resultat.

3 material

Vad är legering?

Legering är en blandning av olika ämnen för att förbättra metallens egenskaper. Det finns oändligt många legeringar, så det kan vara svårt att välja rätt både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Legeringar består av en eller flera legeringselement/legeringsämnen, som kan vara metaller likväl som icke-metaller. Legeringar framställs oftast genom att komponenterna blandas, men kan också framställas genom till exempel pressning, sintring eller genom mekanisk bearbetning av material. Det behövs inte mer än små mängder av tillsatsämnen eller mindre mängd av de ingående ämnena för att legeringens egenskaper ska få stora förändringar.

Ofta används aluminium, som är en lätt och stark metall med god motståndskraft mot korrosion och sprickbildning. Blandad med små mängder av andra metaller får aluminiumet en hållfasthet som kan jämföras med stålets, samtidigt som det behåller sin lätthet och formbarhet.

Vilken legering?

Alla legeringar är framtagna för olika ändamål. Det är sällan materialen är 100% rena, utan tillsatserna avser att göra materialen hårdare, mjukare, mer formbara i en viss process och bli mer korrosionsbeständiga osv.

Om du inte är säker på vilket material du ska rita in i din konstruktion kan du alltid rådfråga oss. Vi har koll på väldigt många av de legeringar som lämpar sig för tunnplåtsbearbetning.

Legering – egenskaper

  • Ökar metallens hårdhet och styrka
  • Minskar korrosionsangrepp vid vatten- och luftkontakt
  • Anpassar materialet till den tillverkningsprocess det är avsett för, till exempel genom att mjukgöra materialet