Ytbehandling

En ytbehandling skyddar plåtdetaljer från korrosion och slitage och kan av rent estetiska skäl vara orsaken till att man ytbehandlar plåtdetaljer på olika sätt.

YTBEHANDLING

Våra kunder köper ofta helt färdiga produkter av oss. Det innefattar också olika former av ytbehandling, lackering och värmebehandling, för att nämna några moment. Genom vårt stora och väletablerade kontaktnät av underleverantörer tar vi fullt ansvar för detta led i produktionskedjan. Det finns givetvis även färdigt ytbehandlade plåtar, allra vanligast är plåtar täckta med ett skikt av zink t ex aluzink och magnelis m.m.

Varför ska man ytbehandla?

En ytbehandling skyddar plåtdetaljer från korrosion och slitage och kan av rent estetiska skäl vara orsaken till att man ytbehandlar plåtdetaljer på olika sätt. Likaså kan en ytbehandling vara på sin plats om du har en komponent med en ojämn yta och önskar ett jämt och tilltalande resultat. En annan viktig orsak till ytbehandling är att din produkt uppnår en längre hållbarhet, vilket ju är önskvärt både ur miljö- och ekonomisynpunkt.

Det är viktigt att ytbehandlingen genomförs professionellt. Branschen är noggrant kontrollerad av myndigheter då man handskas med miljöfarliga ämnen. Alla våra samarbetspartners är noggrant utvalda för att hålla högsta kvalitet och uppfylla gällande miljökrav. Genom vår erfarenhet av så många olika typer av uppdrag har vi genom åren skaffat oss kunskap om många olika typer av ytbehandlingar. Vi kan delta i era diskussioner angående val av metod för att få så lämplig metod så möjligt, som är ekonomiskt fördelaktigt och för att minska miljöbelastningen.

Vill du ha mer täckande ytskikt, så lackeras plåten istället.

Därför ska du ytbehandla

  • Ytbehandlingen skyddar mot korrosion och slitage
  • Ger ett mer estetiskt tilltalande
  • Ger produkten längre hållbarhet

Vilken ytbehandling ska jag välja?

Vilken metod du ska välja beror på vilken produkt du ska ytbehandla. Fråga gärna oss på Plåt & Mekano Romator vad som kan vara en lämplig ytbehandling på din produkt om du är osäker. Du har kunskapen om hur och var din produkt ska användas; vi kan vägleda dig utifrån vår erfarenhet. Tillsammans hittar vi lösningen för ditt projekt.

Tveka inte – Hör av dig med dina frågor!

Har du några frågor om våra tjänster eller produkter? Då är det bara att höra av sig till en av våra kompetenta medarbetare!

Kontakta oss