Kvalitet & Miljö

P&M Romator AB är certifierade enligt ISO 9001 sedan 1994 och ISO 14001 sedan 1998. Från och med 2016 har vi certifierat oss enligt nya ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vårt verksamhetssystem hanterar tillämpliga krav från AQAP.

Verksamhetspolicy

  • P&M Romator AB ska som kontraktstillverkare i tunnplåtsmekanik erbjuda våra kunder kompletta, flexibla och konkurrenskraftiga lösningar.
  • Kvalitet för oss, betyder att vi alla tar ansvar för våra respektive processer för att helheten ska bli bästa möjliga för våra kunder. Kvalitet för oss betyder också att vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö för att minimera arbetsskador, olyckor och allmän ohälsa.
  • I samarbete med leverantörer och kunder försöker vi hitta kostnadseffektiva, robusta och miljösmarta lösningar för att minska avtrycket i form av förbrukning av energi, kemikalier och andra resurser kopplade till verksamheten.
  • Vi verkar nära våra kunder och våra leverantörer för att möjliggöra korta ledtider, hög flexibilitet och minimala transporter. Närheten till kunderna möjliggör tät dialog kring krav och behov vilket ger förutsättningar för hög kvalitet och god leveransprecision. Vi utvecklar och förbättrar kontinuerligt verksamhet och processer.

Vi på P&M Romator AB åtar oss att uppfylla de lagar och andra krav som är kopplade till verksamheten.

Ladda ner vårt kvalitetscertifikat (pdf) >>

Ladda ner vårt miljöcertifikat (pdf) >>

Vill du ladda ner vår verksamhetspolicy kan du hämta den här (pdf) >>

Plåt & Mekano Romator – för en hållbar framtid.