Vår hållbarhetsstrategi

I en värld där hållbarhet har gått från en trend till en nödvändighet, står vi på Plåt & Mekano Romator™ stadigt förankrade i vårt engagemang för en bättre morgondag.

I en tid präglad av ökad miljömedvetenhet och globala utmaningar som klimatförändringar och resursbrist, är begreppet hållbarhet vår ledstjärna.

Vår väg mot en mer hållbar framtid är tydligt definierad genom vår strategi som tar oss bortom ord och mot handling. Energiförbrukning, transporter och metallförbrukning är våra identifierade miljöaspekter, och genom en progressiv och genomtänkt hållbarhetsstrategi, tar vi steg framåt mot en grönare framtid.

Hur vi främjar hållbarheten

Vi omformar vår maskinpark kontinuerligt för att säkerställa en effektiv energianvändning och högre prestanda.

Vi stoltserar med vårt val av lokala partners för att minimera vårt avtryck genom transporter.

Vi ser kontinuerligt över uppvärmningssystemen och lokaler för att identifiera möjliga förbättringar och effektiviseringar.

Genom att utnyttja de senaste modellerna av maskiner som sänker elförbrukningen och stödjande processer, maximerar vi användningen av våra råvaror och ger dem ett andra liv genom vår sorterings- och återcirkulering.

I vår strävan efter hållbarhet, främjar vi även miljövänliga alternativ till våra kunder när sådana möjligheter uppenbarar sig.

Tillsammans mot en grönare horisont

På Plåt & Mekano Romator™ omfamnar vi utmaningarna och möjligheterna som hållbarheten bär med sig. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa, inte bara som en del av företagets DNA, utan som en del av en global rörelse mot en mer hållbar och medveten värld. Genom våra konkreta åtgärder och en dedikation till förändring, strävar vi efter att lämna en positiv påverkan på miljön och samhället. Tillsammans, med dig och alla som delar vår vision, tar vi steg mot en grönare horisont och en framtid som vi kan vara stolta över att lämna efter oss.