Integritetspolicy

Plåt & Mekano Romators integritetspolicy

Med anledning av EU: s nya allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, informerar vi på Plåt & Mekano Romator här om de uppgifter vi behandlar för att skicka ut information till våra kunder. Vi är måna om din personliga integritet och att skydda den del av dina personuppgifter som vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid vilka tillfällen samlar vi in personuppgifter?

När olika personer (så som samarbetspartners, kunder m.fl.) har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, innefattar det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Personuppgifter samlas in vid till exempel konverteringar från vår webbplats, offerthantering, möten, mässbesök, eller kontakt med andra samarbetspartners.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller avtal som tecknas med oss, eller i samband med att något av våra uppdrag/avtal förbereds eller administreras.

Personuppgifter för kunder, såsom namn, företagsuppgifter som besöks-, leverans- och fakturaadresser, är uppgifter som förekommer i formulär på vår webbplats, alternativt i offerthanteringsprocessen.

Vid anställningsansökningar till oss på Plåt & Mekano Romator samlas namn, e-post och telefonnummer in, liksom information i eventuellt bifogade filer.

Vilka är ändamålen med Plåt & Mekano Romators behandling av personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i syfte att som företag kunna fullgöra våra åtaganden, ta tillvara på klienters intressen och sköta administrationen internt. Personuppgifter kan även förekomma i samband med administration till externa parter och vid jobbansökningar.

Vad är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att den ger oss som företag möjlighet att fullfölja de avtal som är grundläggande för vår verksamhet och för andra uppgifter inom verksamheten. Den behandling av personuppgifter som härrör från våra leverantörer eller andra samarbetsparter grundas med andra ord på vårt berättigade intresse att administrera våra kundrelationer och att fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Vilka har tillgång till de personuppgifter Plåt & Mekano Romator behandlar?

Enbart relevant personal har tillgång till personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och att skydda uppgifterna mot obehöriga personers tillgång.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas endast så länge de är relevanta för utförandet av verksamheten. Det innebär att Plåt & Mekano Romator inte sparar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen av dessa.